TEHNILINE INFO

ARHITEKTUURNE LAHENDUS
Tammepargi paaris- ja ridaelamud on kahe korruselised funkstiilis elamud, mis on projekteeritud ühest küljest kaasaegse ja atraktiivsena, teisalt energiatõhususe aspektist kompaktse ja ökonoomsena. Fassaadis on kombineeritud vertikaallaudist ja krohvi ning suured aknad toovad majadesse valgust ja ruumi.
HOONETE KONSTRUKTSIOONID

Vundamendid laotakse armeeritud ja betoneeritud Columbia Kivi õõnesplokist. Välised seinad laotakse 190 mm täisbetoneeritud Columbia plokkidest, mis viimistletakse osaliselt krohviga ning osaliselt vertikaalse laudisega. Krohvitud seinte soojustuseks on 250 mm paksune vahtpolüstürool ja puit viimistlusega seinte soojustuseks on IKO enetherm soojustusplaadid. Korterite vahelised seinad rajatakse 240 mm paksusest Columbia kergplokist, mis viimistletakse vastavalt ruumi vajadusele. Mittekandvad siseseinad on kipsplaatidest metallkarkassil kergseinad, mis täidetakse isolatsioonivillaga. Hoonete aknad on kolmekordse klaaspaketiga plastaknad, paarismajal puitaknad.

RÕDU JA TERRASS

Rõdude põrandaks SBS- kate koos puitlaudisega. 1. korruse terrasside pinnaks on puidust terrassi laudis. Rõdupiirded vastavalt arhitektuursele lahendusele.

SISEVIIMISTLUS

Vastavalt sisearhitekt Kristiina Kuus poolt koostatud viimstluspakettidele. Täpsemad siseviimistluse lahendused on kirjeldatud siseviimistluse spetsifikatsioonis.

TEHNOSÜSTEEMID

Küte: Igal boksil on oma gaasikatel, mis on projekteeritud esimesel korrusel paiknevas tehnilisesse ruumi. Soojatagavus korteris on lahendatud vesipõrandaküttega ning kõik toad on eraldi reguleeritavad ruumitermostaadiga.

Ventilatsioon: Korterite õhuvahetus on lahendatud korteripõhise soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmega.

Vesi ja kanalisatsioon: Kruntide vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on tsentraalsed, liitumiseks on sõlmitud Viimsi Vesi AS-ga liitumisleping. Korterite veemõõdusõlmed paigaldatakse eraldi igale korterile tehnoruumi.

Elektripaigaldis: Elektrivarustus ehitatakse välja vastavalt Imatra Elekter AS poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Televisioon ja internet: Kõikidele korteritele tagatakse liitumise võimalus piirkonnas telekommunikatsiooni teenust pakkuva operaatoriga AS Telia.